”Пролісок”, Визирка

Ключові компетенції дітей дошкільного віку

Ключові компетенції дітей дошкільного віку

Мовленєва компетенція охоплює знання необхідних мов, оволодіння способами передачі інформації, уміннями слухати й розуміти іншого. На думку більшості вчених, мовленнєву компетенцію слід розглядати як критерій готовності дитини до шкільного навчання.

Інформаційна компетенція спрямована на формування умінь самостійно шукати, аналізувати й добирати необхідну інформацію: організовувати,перетворювати, зберігати і передавати її.

Соціальна компетенція містить способи взаємодії з оточенням, співпрацю під час групового спілкування, навички роботи в групі, брати на   себе відповідальність, регулювати конфлікти.

Конгітивна компетенція містить навички самостійної роботи з ііінформацією; застосування отриманих знань для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань: уміння самостійно ставити мету, планувати: навички аналізування, рефлексії, само оцінювання пізнавальної діяльності.У межах цієї компетенції дитина опановує навички розв’язання проблеми самостійного конструювання знань.

Загальнокультурна компетенція позначає обізнаність дитини з особливостями національної та загальнолюдської культури – духовно моральними основами життя людини, культурологічними основами сімейних, соціальних і суспільних явищ і традицій.

Компетенція особистісного самовдосконалення спрямована на самореалізацію дитини в діяльності та оволодіння способами саморегуляції, саморозвитку. Само підтримки. Турбота про власне здоровя та безпеку життєдіяльності, внутрішня екологічна культура

 

Логін: *

Пароль: *