”Пролісок”, Визирка

ФІЗКУЛЬТУРА - ЗАПОРУКА ЗДОРОВ"Я

Вас вітає інструктор з фізкультури - Стрельченко Олена Олексіївна 

Ключ до успіху

 

 

Загальновідомо: основи фізичного, духовного та психічного здоров’я людини закладаються змалку. Тому формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей – одне з найважливіших завдань національної дошкільної освіти. Для його виконання замало одних лише добрих намірів – потрібні реальні дії, щоденна праця педагогів, батьків і самих дітей.

Прикладом такої активної, творчої, самовідданої праці є робота вихователів та інструктора з фізкультури. Вони віднаходять такі форми і методи навчання, які не тільки поліпшують стан фізичного розвитку вихованців, а й сприяють особистісному зростанню кожного з них. 

Фізичне виховання    в дитячому садку       

  Одним із  основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини.

         Фізичне виховання підростаючого покоління є одним із найважливіших напрямів сучасної дошкільної освіти. Воно спрямовується на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення із будовою і основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового способу життя.

        Пріоритетність фізичного розвитку дітей визначається чинними нормативно-правовими документами дошкільної галузі – Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Про охорону дитинства». Цими документами держава гарантує усім дітям дошкільного віку реалізацію прав на охорону життя і здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, забезпечення раціонального харчування, сприяє створенню безпечних умов для формування всебічно розвиненої життєвокомпетентної особистості в процесі суспільного і родинного виховання тощо.

 

                          

        З огляду на зазначене, діяльність  дошкільних навчальних закладів спрямовується на збереження, зміцнення й відновлення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з перших років життя.

        У фізичному розвитку дітей наші заклади  орієнтується   на об'єднання зусиль педагогів і сім'ї щодо охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров'я, підвищення опорності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров'я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності. Реалізація даної мети  вирішується  розв'язанням комплексу наступних  завдань:

 ОЗДОРОВЧІ ЗАВДАННЯ:

 1. Охорона життя та зміцнення здоровя дітей.

 2. Формувати правильну поставу і розвивати всі групи м'язів.

 3. Підвищувати рівень стійкості організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища.

 4. Спонукати дітей до самостійного використання добре знайомих видів і способів загартування вдома і в дитячому садку.

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Формувати уявлення про своє тіло, про необхідність збереження свого здоров'я.

 2. Опанування різновидів життєнеобхідних рухів - ходьби, бігу, стрибків, лазіння.

 3. Збільшувати запаси рухових навичок та вмінь за рахунок розучування спортисних вправ та ігор з елементами спорту.

 4. Формування культурно-гігієничних навичок.

 5. Розширювати знання дітей про розмаїття фізичних і спортивних вправ.

 ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:

 1. Розвивати у дітей інтерес до різних видів рухової діяльності ( навчальної, ігрової, трудової і тощо)

 2. Підвищувати рівень довільності дій дітей.

 3. Розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного виконання рухів.     

 4. Розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової діяльності.

 5. Виховувати любов до спорту. 6. Формувати позитивні моральні та вольові риси характеру.

      В нашому садочку проводиться повний обсяг форм фізичного виховання відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля ". 
     Сукупність організаційних форм роботи, які впроваджуються в освітній процес, становлять: 
- заняття з фізичної культури (проводяться двічі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні або на майданчику (в період з квітня до жовтня за належних погодних умов і тричі на тиждень під час прогулянок); 
- фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури); 
- різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, Дні та тижні здоров'я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

      При проведенні різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи педагоги  закладу дотримуються рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості динамічним компонентом, враховують індивідуальні показники стану здоров'я, самопочуття дітей. 
     В садочку здійснюється повний комплекс оздоровчо - загартовуючих заходів: 
Традиційні: 
 
- гігієнічні водні процедури; 
- гімнастика пробудження; 
- масаж рефлекторних зон стопи, використовуючи "доріжки здоров'я"; 
- вправи на формування правильної постави; 
- гімнастика для очей; 
- пальчикова гімнастика; 
- масаж долоньок горіхами, каштанами; 
- повітряні процедури; 
- вітамінотерапія: вживання в їжу часнику, цибулі, фруктів, овочів. 
Нетрадиційні:  
- дихальна гімнастика; 
- психокорекція (казкотерапія, кольорова терапія, сміхотерапія, психогімнастика).            

       Педагогами велика увага приділяється валеологічній освіті дітей (прищеплення стійких культурно-гігієнічних навичок, навчання догляду за своїм тілом, навичкам надання елементарної допомоги, формування позитивного відношення до власної статі, розуміння відмінності, норм стосунків між хлопчиками та дівчатками, формування вміння визначати свій стан та самопочуття). 
        Як результат системного підходу до питань фізкультурно-оздоровчої роботи  спостерігається зниження захворюваності, високі показники фізичного розвитку, у дітей сформовано певні знання з валеологічної освіти, усвідомлення значення здорового способу життя.

Використання здоров’язберігаючих технологій в організації

 освітньо-виховного процесу в ДНЗ за БКДО  та програмою "Впевнений старт":

· недопускання статичності при проведенні занять; 
· ранкова гімнастика; 
· гімнастика по Єфименку після денного сну;

 · фізкультхвилинки, фізкультпаузи в ході проведення занять; 
· заняття з фізичного розвитку за розпорядком; 
· забезпечення умов для самостійної рухової активності на протязі перебування дитини в ЗДО;  
· впровадження інноваційних технологій; 
· корекція постави та плоскостопості; 
· ритмічна гімнастика; 
· дихальна гімнастика; 
 

· профілактика короткозорості; 
· релаксація; 
· музикотерапія; 
· сміхотерапія; 
· пальчикова гімнастика; 
· використання елементів «хатхи-йоги», «бебі-йоги»; 
· кольоротерапія; 
· фізкультурні свята; 
· фізкультурні розваги; 
· корекційно-відновлювальна робота; 
· дитячий туризм; 
· консультаційна індивідуальна робота з батьками; 
· психологічний супровід роботи з фізичного виховання; 
· інформаційний матеріал для батьків у приймальних кімнатах; 
· рухливі ігри, загартувальні процедури; 
· розвиток валеологічних умінь, навичок і потреб; 
· виховання потреби в здоровому способі життя; 
· проведення осінніх і весняних турнірів; 
· гендерна ідентифікація та диференціація; 
· створення безпечних умов для фізичного розвитку; 
· виховання у дітей свідомого сприйняття правил безпечної поведінки; 
· медико-педагогічний контроль; 
· оформлення розвивального середовища в групах, спортивній залі, на подвір’ї; 
· сезонні забавлянки.

Медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей. 
         Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. 
Фізичне виховання в ЗДО проводиться шляхом проведення з обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання загартувальних процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах. 
Щороку діти розподіляються на медичні групи для фізкультурних занять і загартування. Це проводиться медичною сестрою та фізоргом на основі медичних оглядів. 
Здійснюється педагогічна оцінка організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання.  Проводиться диференційований аналіз по вікових категоріях, їх доцільність і достатність поєднання, систематичність, тривалість розподілу часу між структурними частинами, зміст, послідовність дібраних засобів, їхнє дозування: 
- норми загартування; 
- раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю; 
- відповідність вибору теми і змісту заходів окресленим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань. 
Медико-педагогічний контроль здійснюється відповідно діючих вимог. Графічно фізіологічна крива будується на основі занять з фізкультури. Результати контролю фіксуються в протоколі. 
В процесі оптимізації рухової активності, діагностика фізичного розвитку проводиться двічі на рік: у вересні та травні. Динаміка розвитку дітей аналізується інструктором з фізкультури за участю методиста та медичної сестри. 
В ЗДО проводиться моніторинг фізичного розвитку вихованців: 
- оцінка впливу різних фізкультурно-організаційних заходів на дитячий організм та ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину – візуальна оцінка зовнішніх ознак втоми, підрахунок частоти дихання та пульсу; 
- контроль за реакціями дітей на загартування, особливо ослаблених та з особливими потребами; 
- узагальнення даних про стан здоров’я та змісту показників захворюваності. 
Ведеться контроль за санітарно-гігієнічними умовами: 
- утримання місць для занять – групових кімнат, фізкультурних осередків у групах, фізкультурного і музичного залів, фізкультурного та ігрового майданчиків; 
- стану фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщеннях і на майданчиках; 
- стану одягу та взуття дітей для прогулянок, різних форм роботи з фізичного виховання. 

/Files/images/zavduvacha/atletik058.gif

Особливості організації занять з фізкультури з дітьми за віком

Заняття з дітьми першого року життя Заняття з розвитку рухів підходять для дітей уже з першого року життя. Ігри-заняття у формі комплексів фізичних вправ і масажу проводять індивідуально й розроблюють окремо для малюків різних вікових підгруп: до 3–4-х міс. до 6-ти міс. до 9-ти міс. до 12-ти міс.

 Заняття з дітьми другого року життя

З дітьми другого року життя заняття з розвитку рухів проводять: двічі на тиждень тривалістю 10 хв. Педагог планує заняття окремо для дітей віком: від року до півтора — для 2–4-х дітей від 1,5 років до 2-х років — для 5–7-х дітей.

Заняття з дітьми третього-сьомого року життя

З третього року життя проводять організоване навчання у формі занять з фізичної культури. Можна проводити ранкову гімнастику з дітьми старшої групи. Тривалість заняття становить для дітей: третього року життя — 15 хв. Заняття планують і проводять, поділяючи групи на дві вікові підгрупи: – від двох років до двох років шести місяців – від двох років шести місяців до трьох років четвертого року життя — 15–20 хв. п’ятого року життя — 20–25 хв. шостого року життя — 25–30 хв. сьомого року життя — до 35 хв. Тривалість частин заняття (вступної, підготовчої, основної і завершальної) та обсяг матеріалу залежать від: віку дітей поставлених програмових освітніх завдань умов проведення заняття.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1511-zanyattya-z-fzichno-kulturi-v-zaklad-doshklno-osvti

 

ПРИРОДНІ УМОВИ ЗДОРОВ′Я

Познайомте дітей з лікарями природи: сонцем, водою, повітрям, здоровою їжею. Майте на увазі, краще попередити! Надайте знання дітям про:

 • правила поведінки у побуті, на вулиці, у природі, вміння розрізняти лікарські, отруйні рослини та гриби;
 • безпечне поводження біля річки, під час грози, ожеледиці, ураганів.
 • правила безпечного користування водою, оздоровчі якості різних станів води та деяких розчинів;
 • оздоровчі можливості кам′яної солі, глини, каменю, деяких мінералів;
 • вплив газів на процеси дихання (кисень, водень, азот, метан, хлор);
 • вплив на організм людини тиску й температурного режиму;
 • не розповідати страшних казок, не грати в рухливі ігри;
 • для сну необхідні свіже повітря, тиша і відсутність яскравого світла.

“Усі життєві процеси мають лише одну мету – підтримання постійних умов життя у внутрішньому середовищі”

Клод Бернар

 

     В щоденному житті дитини варто використовувати різноманітні оздоровчі технології. Більшість з них прості у застосуванні, викликають велику емоційну насолоду, а головне — мають ефективний комплексний вплив на процес формування здоров'я дітей. Поняття «здоров'язберігаюча технологія» має узагальнений характер і передбачає комплексну систему впливу на дитину з погляду збереження її здоров'я та базову вимогу до вибору всіх освітніх технологій. Серед інноваційних оздоровчих технологій у ДНЗ слід виокремити фітболгімнастику, вправи на тренажерах, ритмічну, художню гімнастику, гімнастику ушу, пальчикову гімнастику (вправи, ігри, картинки), дихальну та звукову гімнастику, гімнастику для м'язів очей, імунну гімнастику, психогімнастику (вправи, етюди, пантоміми) тощо. Оздоровчі технології, що використовуються:

• сприяють удосконаленню функцій рівноваги та рухового контролю;

• сприяють зміцненню та розслабленню м'язів;

• використовуються для тренування серцево-судинної та дихальної систем.

     Вправи фітболгімнастики можна виконувати з різних вихідних положень: сидячи на м'ячі, лежачи на м'ячі обличчям униз з опорою на кисті рук і стопи ніг, стоячи і тримаючи м'яч у руках. Для уникнення перевтоми дітей під час виконання певної вправи важливо зважати на їх фізіологічні особливості розвитку. Наприклад, дітям складно утримувати рівновагу на великому м'ячі, тому тривалість виконання вправи, сидячи на м'ячі, має бути:

• для дітей 3—5-ти років не більше 3—4 хв;

• для дітей 5—7-ми років не більше 5—7 хв.

     Фітболгімнастику можна використовувати в усіх вікових групах. Проводиться вона як з усією групою дітей, так і з підгрупами (5—7 дітей) та індивідуально. Підвищує ефективність виконання фізичних вправ на м'ячах використання музичного супроводу, художнього слова та наявність сюжету, яким об'єднані всі рухові дії. Завдяки цьому у дітей підвищується інтерес до виконання фізичних вправ і рухових дій, покращується якість їх виконання.

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ′Я ЛЮДИНИ

  Загартовування є обов′язковою складовою здорового способу життя. Загартовувати – значить зробити організм фізично й морально міцним, стійким, витривалим. Основні засоби загартовування: повітря, сонце, вода, ходіння босоніж, самомасаж. Загартовування повинно стати невід′ємною часткою режиму дня дитини. Основними компонентами режиму дня є:

 • сон;
 • перебування на свіжому повітрі (прогулянки);
 • ігрова діяльність;
 • заняття;
 • відпочинок;
 • вживання їжі;
 • особиста гігієна.

Правильним режим дня вважається лише тоді, коли він попереджає розвиток втоми, підвищує загальну опірність організму. Природним фактором здоров′я є прогулянка на свіжому повітрі, яка поліпшує апетит, сон, настрій. Важливо формувати у дітей звичку якомога довше перебувати на свіжому повітрі.

 • щоденно разом із дітьми виконувати комплекс вправи ранкової гімнастики, гігієнічні й загартовувальні процедури;
 • навчити дітей раціонально використовувати свій час;
 • під час прогулянок організовувати рухливі й спортивні ігри;
 • щоденно оглядати шкіру дитини;
 • кататися на велосипеді, ходити на лижах, грати з дорослими в м′яча, бадмінтон тощо;
 • здійснювати прогулянки до лісу, парку, в поле, на берег річки, організовувати туристичний похід;
 • формувати правильну поставу, починаючи з дня народження дитини;
 • виховувати у дитини витривалість для профілактики простудних захворювань.

Правильно організовуйте сон дитини:

 • постіль  не   повинна  бути  надто  м′якою, а подушка – високою, щоб  у  дитини  не  з′явилися дефекти постави;
 • лягати спати і вставати у певний час;
 • гуляти перед сном 5-10 хвилин, кімнату добре провітрювати;
 • не збуджувати дитину перед сном, не пити міцного чаю, кави, не дивитися телевізор, не розповідати страшних казок, не грати в рухливі ігри;
 • для сну необхідні свіже повітря, тиша і відсутність яскравого світла.

 

Логін: *

Пароль: *