”Пролісок”, Визирка

Загальні збори батьків

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Про роботу ЗДО(ясла-садок) "Пролісок" у 2020-2021 н.р.

2. Особливості роботи закладу в період адаптивного карантину.

3.Безпека життєдіяльності дітей - одне з головних завдань колективу та батьків.

 

І.     Основні завдання ЗДО(ясла-садок) «Пролісок» на 2020-2021 н.р.

 1. Формування екологічної культури , екологічної свідомості  дітей дошкільного віку.

 2.Оптимізувати роботу з фізичного виховання, впроваджуючи інноваційні педагогічні та здоровʼязбережувальні технології, профілактичні оздоровчі вправи та прийоми валеологічної освіти дошкільнят.

Напрями діяльності  закладу дошкільної освіти спрямовані на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвої компетентності вихованців; створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.

Напрями діяльності  закладу дошкільної освіти:

  • реалізація державної політики в галузі освіти;
  • забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;
  • розвиток творчих здібностей дітей;
  • формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення, формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії;
  • оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей.

ІІ.

 

ІІІ. При створенні здоров’язбережувального, безпечного і комфортного розвивального середовища у закладі дошкільної освіти слід керуватися такими принципами: врахування психологічних закономірностей розвитку дітей на певних вікових етапах, дитячої активності та самостійності універсальність і динамічність раціональна організація, комплектування та гнучкий поділ простору на осередки забезпечення позитивного емоційного навантаження на дітей.

 Про охорону праці та безпеку життєдіяльності у ЗДО Безпека дитини в закладі дошкільної освіти

У закладі дошкільної освіти необхідно постійно здійснювати технічний контроль за станом території та приміщень (стіни, стеля, вікна, двері, меблі, інженерні мережі, обладнання та оснащення ігрових і спортивних майданчиків, тіньових навісів тощо).

ЩО ВРАХУВАТИ При облаштуванні приміщень особливу увагу слід приділяти: якості матеріалів, з яких виготовлене обладнання правилам добору іграшок, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам. При цьому потрібно керуватися такими документами щодо безпеки: Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затв. наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234 Технічним регламентом безпечності іграшок, затв. постановою КМУ від 28.02.2018 № 151 Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затв. наказом МОН від 19.12.2017 № 1633 Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затв. наказом МОН від 15.08.2016 № 974. Керівник закладу дошкільної освіти спільно з відповідними службами (відповідальними особами) має здійснювати систематичний контроль за дотриманням у всіх приміщеннях закладу: санітарно-гігієнічних норм правил протипожежної і особистої безпеки правил цивільного захисту.

Безпека життєдіяльності дитини: обов’язки працівників

Працівники ЗДО повинні володіти основними знаннями і вміннями з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності: знати правила поведінки у небезпечних ситуаціях вміти надавати першу домедичну допомогу визначати чинники фактори можливого ризику в довкіллі. Усі працівники ЗДО несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за виконання посадових (робочих) інструкцій, зокрема з питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності. БЖД-обов’язки вихователя Педагогічні працівники закладу повинні: утримувати своє робоче місце у чистоті забезпечувати наявність вільного доступу до всіх виходів. Вихователь до початку трудової діяльності повинен зробити огляд кімнат: ігрової туалетної спальні. Про всі виявлені несправності меблів, обладнання або приміщень потрібно негайно повідомити завідувачу господарством або директорові закладу. Не допускається прийом дітей у неперевірене приміщення. Усі наявні предмети в групі — шафи, полиці, піаніно або фортепіано, дзеркала, підставки для рослин — повинні бути міцно закріплені. Заборонено вбивати гачки, цвяхи на рівні зросту дітей. Канцелярські кнопки, скріпки, швейні голки, шпильки педагог зобов’язаний зберігати в недоступному для дітей місці. Користуватися голками і ножицями діти можуть тільки під наглядом вихователя. Не можна користуватися у присутності дітей електроприладами: чайниками електричними кип’ятильниками прасками тощо. Вихід із приміщення групового осередку повинен бути завжди вільний для можливої екстреної евакуації у разі надзвичайної ситуації. У разі виявлення травмонебезпечних будівель, явищ, меблів або обладнання, які педагогічний працівник не здатний усунути самостійно, необхідно: вжити екстрених заходів щодо недопущення дітей до травмонебезпечного місця або обладнання чим-небудь захистити небезпечне місце. Привівши дітей до закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину: тільки батькам (законним представникам дитини) або, на письмове прохання батьків, дорослим родичам, які не молодші 18-ти років.

Безпека дітей на прогулянці Збираючись на прогулянку, вихователь забирає дітей, які першими одяглися, і виходить на майданчик, а решту дітей виводить на майданчик помічник вихователя. У разі виявлення небезпечних предметів на майданчику закладу (скло, пляшки, шприци, палиці тощо) педагог повинен негайно акуратно прибрати їх з території або повідомити двірнику і переконатися в очищенні ділянки. Під час перебування дітей на території закладу треба пильно стежити за тим, щоб діти: не виходили за межі закладу не зривали отруйних рослин, ягід, грибів, трави тощо. Повертаючись з прогулянки, вихователь повинен перевірити, чи всі діти на місці. Під час руху вихователь повинен: іти поруч з дітьми в кінці колони у першій парі ставити найорганізованіших вихованців. Дітей до трьох років супроводжує на прогулянку і під час повернення з прогулянки помічник вихователя. Плануючи екскурсію чи прогулянку за межі закладу, вихователь зобов’язаний: завчасно оглянути місце прогулянки сповістити адміністрацію закладу, вказавши кількість дітей, яких він бере з собою. Виводити дітей за межі закладу можна тільки в супроводі двох дорослих. Дітей, які не можуть з тих чи тих причин виходити за межі закладу, за розпорядженням директора ЗДО передають в іншу групу під відповідальність педагогічного працівника. Під час прогулянки вихователь повинен тримати в полі зору всіх дітей. Повертаючись з прогулянки, вихователь повинен: перевірити, чи всі діти присутні вишикувати їх парами в колону. Один із дорослих має іти в кінці колони, стежачи, щоб діти не відставали та не відходили в сторону. Необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, переходячи з дітьми через вулицю. У великих містах слід уникати прогулянок вулицею з інтенсивним рухом.

 Пожежна безпека в закладі дошкільної освіти

Пожежну безпеку в ЗДО забезпечують завдяки організаційним і практичним заходам, які проводять щорічно на початку навчального року. Протипожежна безпека Директор закладу наказом затверджує протипожежний режим. Протипожежний режим визначає порядок: утримання шляхів евакуації (план евакуації оформлюється на кожен поверх будинку окремо) проїзду та стоянки транспортних засобів відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі огляду приміщень, будівель після закінчення занять і роботи закладу освіти проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки проведення з працівниками протипожежних інструктажів і занять з пожежно-технічного мінімуму організації експлуатації й обслуговування наявних засобів протипожежного захисту проведення планово-попереджувальних оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного, а також навчального обладнання скликання у разі виникнення пожежі членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони, посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні дій у разі виникнення пожежі — порядок і способи: оповіщення учасників освітнього процесу, послідовність їх евакуації виклику пожежно-рятувальних підрозділів зупинки технологічного та навчального устаткування вимкнення електроустановок застосування засобів пожежогасіння тощо. Зауважте! У куточку пожежної безпеки мають бути: плакати про заходи пожежної безпеки інструкція з пожежної безпеки список добровільної пожежної дружини з їхніми обов’язками

Перевірка з питань пожежної безпеки Під час перевірки закладу дошкільної освіти з питань пожежної безпеки слід мати такі документи — акти про: укомплектованість внутрішніх пожежних кранів технічне обслуговування і перевірку працездатності внутрішніх пожежних кранів наявність покажчиків пожежних гідрантів (для тих закладів освіти, що мають такі гідранти) своєчасність перевірки й перезарядження вогнегасників технічне обслуговування систем протипожежного захисту (СПЗ) стан евакуаційних проходів, виходів, коридорів, тамбурів і сходів стан горищ стан зберігання фарб, лаків, розчинників й інших легкозаймистих рідин (за потреби).  За інструктивно-методичними рекомендаціями «Організація роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» додані до листа МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2613-stvorennya-bezpechnih-umov-u-zaklad-doshklno-osvti

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту.

Логін: *

Пароль: *