”Пролісок”, Визирка

Звіт керівника

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ПРОЛІСОК»

ВИЗИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЗВІТ
КЕРІВНИКА

Липень 2021 року

 

ЗВІТ
КЕРІВНИКА

ЗДО(ясла-садок) «Пролісок» Визирської сільської ради Стрельченко Олени Олексіївни

              Закінчився складний та незвичайний навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи колективу закладу. Кожного разу замислюючись над сутністю своєї щоденної роботи і над тим, як прозвітувати,  я не даремно звернулася до слів англійського письменника, оскільки вони передають мої внутрішні прагнення «Кращий спосіб зробити дітей хорошими – зробити їх щасливими» Оскар Уайльд.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА: 

ПОДАЛЬШЕ УТВЕРДЖЕННЯ ВІДКРИТОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ, ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОЗОРІСТЮ ПРИЙНЯТТЯ Й ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАВІДУВАЧА.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОЗОРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

2. СТИМУЛЮВАТИ ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКОНАННЯ КЕРІВНИКОМ ВІДПОВІДНИХ  РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

Порядок денний:

1. Звіт завідувача.

2. Обговорення звіту.

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) «Пролісок» загального типу, підпорядкований відділу освіти, молоді та спорту  Визирської сільської  ради, розпочав своє функціонування у 2010 році.

В  ЗДО  функціонує 4 вікових групи, які відвідує 65 дітей.

Назва групи

ПІБ  вихователів

Кількість дітей на період карантинних обмежень

 

 

 

І (молодший  вік)

Кубишко Н.Г. Запорожець О.М

11

ІІ (середня змішана)

Студинська О.П. Запорожець О.М.

11

 

ІІІ(старша)

Лукянчук О.М. Запорожець О.М.

14

 

ІУ(старша змішана )

Ганнеча С.С.Запорожець О.М.

12

 Частина вихованців на період карантину навчалася дистанційно.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи, з 10,5 годинним перебуванням дітей в закладі (7.30-18.00),працюють 25 співробітників, з них  7-педагоги . Організовано роботу чергової групи – початок роботи 6.50 год.

Заклад дошкільної освіти(ясла-садок)  «Пролісок»» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих  актів України.

- Конституції України

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Кодексу ЦЗ

- Закону України “Про відпустки”

- КЗпП України та ін. а також  освітньої  програми “Українське дошкілля”, «Впевнений старт», власного Статуту та річного плану роботи на 2020-2021 н.р. та період оздоровлення 2021 р.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань  : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'ядітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 Головною метою роботи закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-         Музично- хореографічна, спортивна зали;

-         методичний кабінет + медичний (пристосовані)

-         прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

         За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 60  місць для дітей віком від 1.5 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у серпні відповідно до поданих заяв та черги.

У 2020-2021   навчальному році укомплектовано 4 вікових  групи (65 дітей).

          За літній період планується прийняти  – 28 дітей.

 Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти з сімей робочих, підприємців, службовців, є не працюючі.

З багатодітних сімей – 18 дітей, з сімей, в яких батьки є учасниками АТО - 1 дитини.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 25 працівників: - 18-  особи обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 7 педагогів, у тому числі: - 1 музичний керівник, 5 вихователів. З них 6 мають вищу освіту. Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям такий:

-         «спеціаліст вищої категорії» –  1 педагог;

-         «спеціаліст І категорії» - 1 педагог;

- «спеціаліст ІІ категорії» - 4 педагоги;

-         «спеціаліст» –  1 педагог;

-         педагогічне звання «Вихователь-методист» - 1 педагог.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 н.р. буласпрямована на підвищення професійного рівня  педагогів. Якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної роботи в ЗДО показав, що всі форми методичної  роботи (колективні, індивідуальні, групові перегляди, тощо) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної  компетентності. На жаль, в закладі є вакансія вихователя-методиста, тому говорити про 100 %  методичну роботу не можна. Методичні оперативки, наради при завідувачу, педагогічні ради та інші форми  роботи проводились постійно. Але відсутність вихователя-методиста все ж відчувається. Тому , користуючись нагодою, запрошуємо до себе вихователя-методиста (0,5 ставки).

Адміністрація створює оптимальні  умови для постійного професійного росту педагогів  з урахуванням індивідуальних можливостей кожного педагога: у поточному році пройшли курси   підвищення  кваліфікації  2 педагога  та про атестовано 2 педагога: Стрельченко О.О. на відповідність займаній посаді та Кубишко Н.Г. підтверджено тарифний розряд.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної  роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню  кадрів, робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною  результативністю. Хоча хотілося б бачити нові ідеї, інновації в роботі.

4. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ у 2020-2021н.р.

Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога та передбачені у річному плані.

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики і технології, а саме:

Формування основ безпекижиттєдіяльності дошкільників. Автор О.Лоза ();

Гуманістична концепція виховання  В.Сухомлинського;

Інноваційні технології на заняттях з фізкультури (фітболи, степ-платформи, аеробіка, ритміка, бебі-йога, ігровийстретчинг, пілатекс) (всі вихователі);

Палички Кюізенера

Основні завдання  педагогічного колективу на 2020-2021н.р.:

Екологічне виховання дошкільнят

Удосконалення фівзкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками.

 Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом   роботи про результати  педагогічних  обстежень, рівень засвоєння  знань, умінь,  навичок  відповідно до чинних   програм, про виконання   річного плану в роботі з дітьми, батьками; готовність старших дошкільників до навчання в школі.

         Різнобічний розвиток дошкільнятам забезпечує розвивальне середовище закладу: групові приміщення оснащені сучасними меблями, створені  осередки для розвитку і виховання дошкільників, спортивні куточки в  групах та спортивна зала.

    Реалізуючи основи Законодавства України «Про охорону здоров’я» та методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 р. № 1/9-563) в закладі існує цілісна система фізкультурно-оздоровчої роботи, яка спрямована на збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування здорового способу життя. Для профілактики  різних  видів   захворювань з дітьми проводились: дихальні   гімнастики, масажі, гімнастики   профілактичного характеру, загартовуючи    процедури. Значна робота була проведена по створенню  належної  матеріальної бази для фізичного   виховання з метою профілактики   плоскостопості, осанки.

        За результатами роботи  було проведено тестування   педагогів. Усі педагоги відмітили  позитивні  зміни в змісті, взаєминах, способах взаємодії з дітьми. Змінилось  ставлення  педагогів у першу чергу до себе та своїхможливостей і пріоритетів, з’явилисьумови для ініціативи та  творчості. В результаті  цієї   роботи педагоги зрозуміли, можливість  закладення основ компетентності   дитини, формування  шкільної   зрілості, сформувались  мотиви до самоосвіти.

             Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми  всіх  вікових груп є головним показником роботи педагогів та усього колективу у  цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню  програми «Українське дошкілля» рівеньзнань дітей  відповідає вимогам даної програми.

На жаль, карантин вніс зміни до проведення навчально-виховного процесу, але всі педагоги справились із завданням проведення занять онлайн.  Результати проведення занять можна було бачити на сторінці нашого закладу у фейсбук.  Але сам ЗДО (ясла-садок) «Пролісок» не має достатньої кількості техніки для проведення онлайн – занять. Вважаю це одним з недоліків  матеріально-технічної бази закладу. Якщо педагог немає вдома технічних засобів, можливий варіант було б проведення онлайн –навчання  у стінах закладу. А в нас такої можливості немає.

 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Значна увага протягом року приділялась питанням протидії булінгу: розроблено та затверджено Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в ЗДО, Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ЗДО та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування), Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в ЗДО.

Основними напрямками взаємодії з батьками у  закладі дошкільної освіти (ясла-садок)«Пролісок» є :

• просвіта батьків; фахове вдосконалення педагогів; методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми.

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, підтримували їх впевненість в особистих педагогічних можливостях.

Дитячий садок - це місце зустрічі дітей, батьків і педагогів. Наше гасло - максимальна прозорість та відкритість. Ми показуємо батькам на сторінках «Фейсбуку», на що спрямована робота дитячого садка, чим зайняті їхні діти впродовж дня. Щоб поліпшити взаємодію дитячого садка та батьків вихованців, ми урізноманітнили форми роботи. Поряд із традиційними консультаціями вихователі проводять не тільки цікаві батьківські збори, а й створили батьківські групи у Вайбері, де обмінюються досвідом сімейного виховання, вносять пропозиції , розкривають свої творчі здібності.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

        Батьківські збори,

        Індивідуальні консультації різних спеціалістів,

        Родинні свята,

        Спільні виставки  та участь у святах «Осінній ярмарок», «Зимова красуня » конкурс робіт батьків , «Роде мій красний»,  «Великдень-родинне свято», «Великодній подарунок», Свято шоколаду, Випуск 2021 «Фабрика зірок», Свято для мам та багато інших.

6. Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх   медичного супроводу

      Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням  охорони та зміцнення  здоров’я  дітей, їх  фізичному  розвитку. Результати   тестування  фізичного  розвитку  дітей  виявив  сформованість  життєво  важливих  видів  основних  рухових   дій (ходи, стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота по формуванню  правильної   постави, профілактики  плоскостопості. Використовувалися  загартування, як профілактика  застудних  захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних   знань про свій   організм, про користь занять з фізичної   культури,  про особисту гігієну  та чистоту навколишнього   середовища.  Залучалися батьки  доактивної  участі в оздоровчий   роботі та у формуванні   валеологічної  компетентності  їх   дітей.

     Колектив  створював  умови для емоційного   благополуччя  дитини, будував  навчальну  діяльність в динамічному   режимі, використовуючи  різні   спеціальні   оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики застудних  захворювань, поглиблювали  свої   знання з фізичного  виховання  дітей та організації  гігієнічного  виховання.  

      Медичною сестрою та адміністрацією закладу здійснюється  постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх  санітарним  станом. Працівники систематично(1 раз на 6 місяців) проходять черговий медичний огляд,  щоденний огляд  працівників  харчоблоку  на  наявність  захворювань проводить медична сестра.

У зв’язку з карантинними обмеженнями частина консультацій, семінарів була проведена дистанційно(онлайн).

7. Організація раціонального  харчування

          Одним з пріоритетних  напрямків  діяльності  керівника ЗДО  є забезпечення зміцнення здоров’я  дітей та попередження  випадків  шлунково-кишкових   захворювань, організація  раціонального  харчування   дітей. Харчування  вихованців   здійснюється  відповідно до Інструкції з організації  харчування  дітей у дошкільних  навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227.Медичною  сестрою  Кошкіною Н.Д.. разом із кухарями Воробець І.І., Токарчук В.М. складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток.

   Продукти  харчування, що  постачаються в дитсадок,  мають  сертифікати  якості та відповідності. Ціна продуктового набору для дітей на день складала в середньому -  40 грн.

В літній період діти забезпечені  свіжими  овочами та соками: це має  позитивний результат в процесі  оздоровлення  дошкільників.

Вихователями ведеться  планомірна робота щодо  формування навичок культури харчування  дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей  вдома.

     Контроль за організацією  харчуванням  здійснювався  щодня   протягом року.  Ведеться  бракераж сирих  продуктів, бракераж  готової  продукції. Відслідковується  суворе  додержання  строків  реалізації  швидкопсуючих  продуктів. На  контролі  питання   дотримання  технологічного  процесу  приготування  їжі,  смакових  якостей  готових  страв.

Спостерігається  невиконання  норм  харчування : сир кисломолочний – 80%,  м'ясо - 89%, риба - 86%, масло - 97%, цукор - 100%, яйця -80%, крупи -100%, овочі-100%, хліб та хлібобулочні вироби - 100%.Це пов’язано з проведенням тендерів щодо закупок продуктів харчування, особливо у січні 2021 року.

 За харчування дітей у закладі батьки сплачують 40 %, а 60 % плати  - за рахунок сільського бюджету.  
У закладі харчуються діти  пільгових категорій:

Діти з малозабезпечених сімей-(кількість змінюється)- 1дитина,(безкоштовно)

діти з багатодітних сімей  -18дітей, (25% від вартості харчування)

діти учасників АТО та учасників бойових дій – 1дитина, (безкоштовно).

     На постійному  особистому  контролі  тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо   заборгованість по батьківській   оплаті, з такими батьками проводиться індивідуальна робота вихователями  усіх  вікових  груп.

8. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ЗДО

Заклад дошкільної освіти  є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує  бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення  його потрібні кошти .

Фінансово-господарська  діяльність закладу здійснюється  згідно кошторису, сформованого  на початок поточного року Визирською сільською радою.

 Фінансові асигнування  плануються   на захищені статті і  на утримання закладу дошкільної освіти (станом на 30.06.2021 року).

Заробітна плата:1587883,37 грн

нарахування на оплату праці: 344340,99 грн

продукти харчування 93771,92 грн

Оплата послуг(крім комунальних) 16301,20 грн

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 84630,80 грн

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: 9999,00 грн

Предмети, обладнання та інвентар 42933,32 грн

 

 • Розчинники та пензлі для фарби;
 • папки  та папір, файли;
 • Фарба емульсійна;
 • Фарба акрилова;
 • Колонка музична з мікрофонами;
 • Телевізор ;
 • Рушники паперові
 • Дезінфектори
 • Маски
 • Мило туалетне рідке
 • Миючі засоби
 • Дезінфікуючі засоби
 • Господарські товари: пакети для сміття, туалетний папір, рукавиці гумові, рукавиці латексні, ганчірки, губки, віники, швабри та ін..
 •   Всього використано 2179860,60 грн 

За період 2020-2021 н.р.  технічні працівники та педперсонал: 

побілили  дерева та бордюри,

 пофарбували ворота та частину паркану, обладнання майданчиків,

обладнали майданчик для відпочинку біля садочка, висіяли газонну траву,  зробили зміни в ландшафті майданчиків,

посадили квіти та кущі, дерева;

зробили косметичний ремонт груп та приміщень,

підготували новий дидактичний матеріал для занять.

Звичайно є у нас і проблеми:

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: вакансія вихователя-методиста, вакансія психолога, вакансія вихователя.

Потрібно обладнати спортивний майданчик на території закладу.

Заміна покриття(старий асфальт) на плитку.

Оновити матеріальну базу (новий дидактичний матеріал та іграшки).

Запровадити новації в закладі(дуже хочеться  організувати для дітей гуртки )

Кінцевою метою роботи педагогічного колективу закладу  дошкільної освіти є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє життя. Особливо велику увагу приділялось якісній підготовці дітей до школи(НУШ),  бо наші випускники - це наша марка, наше обличчя успіху.

            Робота щодо звернень громадян з питань діяльності навчального закладу ведеться на належному рівні. Всі питання, зауваження та пропозиції не залишені без уваги та вирішені позитивно.

Колектив  закладу налаштований на працю в режимі розвитку, впровадження інновацій.

            Від імені всього колективу і особисто від себе виношу подяку всім працівникам закладу, батькам вихованців, депутатам  та представникам  місцевого самоврядування, які небайдужі до життя  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах  щодо його покращення, за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей.

Що заплановано було — усе зробили!

Хоч і затрачено енергії багато.

Та основне – дітей ми розвивали і любили

І кожен день в садку – це свято!

То ж дякую я щиро за роботу,

За свято, що в душі жило щоденно.

І за порядність, мудрість і турботу,

Яка ішла від вас до всіх натхненно.

Що ж, рік прожито й знову плани, плани…

Нові завдання десь на видноколі.

Всі педагоги – це титани,

Бо це ж не просто так, а поклик долі!

Вислухаємо всі пропозиції та зауваження щодо роботи закладу.

 

Логін: *

Пароль: *